МАЛЧИН ГЭР БҮЛ ЗӨВӨЛГӨӨН

Хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих нэрлэсэн жилийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй малчин гэр бүлийн зөвөлгөөн 2019 оны 6 дугаар сарын 6 нд зохион байгуулагдах тул баг тус бүрээс 10-н малчин гэр бүл оролцоно.