СУМЫН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ YI ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдааныг 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:15 минутад эхэлж, хуралдаанд ирвэл зохих 21 төлөөлөгчдөөс 19 төлөөлөгч ирж хуралдааны ирц 90,5 хувьтайгаар хуралдааны дарга Н.Болдбаатар нээж үг хэлж, төрийн дуулал эгшиглэснээр хуралдааны үйл ажиллагаа эхлэв.
Хуралдаанд оролцож буй ИТХ-ын Төлөөлөгчид:
К.Намхайжамц-1-р багийн төлөөлөгч
 
Б.Энхжаргал-1-р багийн төлөөлөгч
 
Б. Жаргалсайхан-1-р багийн төлөөлөгч
 
Н. Болдбаатар-2-р багийн төлөөлөгч
 
Н.Өлзийбат-2-р багийн төлөөлөгч
 
Т.Бямбадорж-2-р багийн төлөөлөгч
 
А. Мөнхгэрэл-3-р багийн төлөөлөгч
 
Б.Энхжаргал-3-р багийн төлөөлөгч
 
Г.Батцэцэг-3-р багийн төлөөлөгч
 
Ш.Болдбаатар-3-р багийн төлөөлөгч
 
Б.Уламбаяр-4-р багийн төлөөлөгч
 
Г.Батсуурь-4-р багийн төлөөлөгч
 
С.Аюушжав-5-р багийн төлөөлөгч
 
О.Эрдэнэбат-5-р багиййн төлөөлөгч
 
Г. Батхуяг-5-р багиййн төлөөлөгч
 
А.  Ганбат-5-р багийн төлөөлөгч
 
С.Алтанхуяг-6-р багийн төлөөлөгч
 
П. Хуягбөх-6-р багийн төлөөлөгч
 
Н. Түвшинбаяр-6-р багиййн төлөөлөгч нар оролцож 6-р багийн төлөөлөгч Б.Ширчин- чөлөөтэй, 4-р багийн төлөөлөгч Ц.Жаргалбаяр-тасалсан болно.