Багууд ИНХурлаа хийж байна.

                                                 Сумын ЗДТГазрын мэргэжилтэнгүүд мэдээлэл хийлээ