ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, САНААЧЛАГА

 1. А.Ганбат -5 р багийн 100000 төгрөг - Сумын онцгой комисс
 
2. Н.Бямбадорж-6 р багийн иргэн-100000 төгрөг, 2 хонь Сумын онцгой комисс
 
3. Хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олон-100000 төгрөг- Сумын онцгой комисс
 
4. ЕБСургуулийн хамт олон -160000 төгрөг Сумын онцгой комисс
 
5. Ч.Энход -5 хонь - Сумын онцгой комисс-2, Аймгийн онцгой комисс-3 хонь
 
6. Г.Тэрбиш-1 хонь- Сумын онцгой комисс
 
7. Ц.Батхуяг-5 хонь- Сумын онцгой комисс
 
8. Ч.Наранцэцэг-20000 төгрөг-Сумын онцгой комисс
 
9. Ч.Буянт -20000 төгрөг-Сумын онцгой комисс
 
10. Зөв тэмүүлэл клубийн гишүүд-100000 төгрөг-Сумын онцгой комисс
 
11. Б.Мөнхбат-маск-сумын онцгой комисс
 
12. Н.Шинэцэцэг-9 маск-Сумын онцгой комисс
 
13. Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл-36-Сумын онцгой комисс
 
14. Д.Намхайядам-3 дугаар баг-100 ш маск-Сумын онцгой комисс
 
15. Ж.Тэрбиш-2 ширхэг хонь-Улсын онцгой комисс