Арбулаг сумын ЗДТГ-ын нягтлан бодогчийн нээлттэй ажлын байр зарлаж байна