Сумын ЭМТ

Олон жил шийдвэрлэж чадаагүй байсан Сумын ЭМТ-ийн тавилга, тоног төхөөрөмж солих болон урсгал засварын ажлууд дуусах шатандаа явж байна. Мөн яаралтай хүнд өвчтөнийг хүлээн авах өрөөг тохижуулж техник хэрэгслээр хангалаа. Ингэснээр ЭМТ-ийн ажилтан албан хаагчид өвчтөний тав тухтай орчин

 

нөхцлийг бүдүүлж байгаа болно.