ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД БҮРТГЭНЭ