"НОГООН АЛТ-МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД"

2019.04.18-нд "Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд" төслийн хүрээнд Монголын бэлчээр ашиглалтын холбооны гүйцэтгэх захирал Н. Ганхуяг, Аймгийн бэлчээр ашиглалтын холбооны тэргүүн Г.Энхболд болон бусад албаны хүмүүс манай суманд ажиллаж, 100 гаруй малчдын сургалт, мал эмнэлэгийн тасагт зөвлөн туслаж хэрэгжиж байгаа төслийн үр дүн үйл ажиллагааг малчдад хүргэлээ. Мөн энэ үеэр урлагийн тоглолтыг малчдад хүргэж ажиллав