4-20-ны хуралдаан

 

                    Сар бүрийн 20-ны хуралдаан. Багийн дарга, эмч нар, байгууллагын дарга, эрхлэгч, ЗДТГ-ын мэргэжилтэнгүүд сарын хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, цаашид хийх ажлаа хэлэлцэв.