Сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөл ээлжит хурлаа зохион байгууллаа

Сумын эрүүл мэндийн салбар зөвлөл ээлжит хурлаа зохион байгуулж, эрүүл мэндйин талаарх тулгамдсан асуудлаа Аймгийн ЭМГ-ын мэргэжилтнүүдэд танилцуулж зөвлөгөө авч хамтран ажиллалаа.