Эрх зүйн хөтөч нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Хөвсгөл аймгийн эрх зүйн хөтөч нээлттэй хаалганы  үеэг тохиолдуулан  архивын лавлагааг нийт 9 иргэдэд үнэ төлбөргүй олгов.