ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙГАА БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭД, ААН-ИЙН АНХААРАЛД ???

Коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд худалдаа үйлчилгээний газрууд нийтийн үйлчилгээний байгууллага, иргэн, ААН-үүд дараах зөвлөмжийг мөрдөж ажиллана уу.
 
1. Ажилтан болон үйлчлүүлэгчийн гар угаах халдваргүйжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх.
 
2. Үйлчлүүлэгийг масктай үйлчлүүлэх санамжийг объёктын гадна болон дотор сануулсан анхааруулгыг байршуулсан байх.
 
3. Ажилтан болон худалдагч нар масктай гарын ариун цэвэр сахиж худалдаа үйлчилгээг тогтмол явуулах
 
4. Объёктын гадна болон дотор хүн байнга хүрэлцдэг бариулуудыг цэвэр марлиар ороож 0,6% жавелеоны уусмалаар 2 цаг тутамд норгож чийглэн халдваргүйжүүлэх
 
5. Объёктын гадна талын 50 хүртэл газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх