АРБУЛАГ СУМ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДОХИОГООР ОНЦ БАЙДАЛ ЗАРЛАЖ СУРГАЛТ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.