Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Д.Бямбаа ИТХ-ын дарга 99382445
Л.Энэбиш Засаг дарга 99383301 88368222
Б.Баянбаатар Засаг даргын орлогч 95388471
Ө.Ганхуяг Тамгын газрын дарга 99383012
Х.Мягмаржав Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 95388266


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Нийгмийн даатгалын сангуудын 2015 оны эхний хагас жилийн орлого зарлагын гүйлгээний мэдээ. (өссөн дүнгээр)...
2015-07-02 14:49:27 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нийгмийн даатгалын сангуудын 2015 оны 1-5 сарын орлого зарлагын гүйлгээний мэдээ....
2015-06-18 09:42:26 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нийгмийн даатгалын сангуудын 04 сарын зарлагын гүйцэтгэл...
2015-05-08 08:48:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
...
2015-05-03 00:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нийгмийн даатгалын сангаас 2015 оны 03 сард тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон мэдээ....
2015-04-13 10:39:19 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нийгмийн даатгалын сангаас 2015 оны 02 сард тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон мэдээ....
2015-04-13 10:29:29 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015 оны 01 сарын нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж олголт...
2014-10-30 15:33:17 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]

Ил тод байдал