Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Д.Бямбаа ИТХ-ын дарга 99382445
Л.Энэбиш Засаг дарга 99383301 88368222
Б.Баянбаатар Засаг даргын орлогч 95388471
Ө.Ганхуяг Тамгын газрын дарга 99383012
Х.Мягмаржав Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 95388266


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг
5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг
Нийтэлсэн: 3 жил өмнө
          Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, 
          нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 8 дүгээр хавсралт
           
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
          (Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)
           
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр  Батлагдсан төсөвт өртөг  (сая. төг) Тендерт санал болгосон үнэ
 (сая. төг) /Гэрээний дүн
Санхүүжилтийн хэмжээ
 /сая. төг/
Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
1 Хоол, үдийн цай    68,838,800.00                    68,838,800.00     21,821,236.00 Сүлдбумбат ХХК, Овоонам ХХК
2 Урсгал засварын материал 13407600 13407600 13616420 Хөвсгөл баянцагаан ХХК
3        
4          
5          
6          
7          

 

Ил тод байдал