Иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна