Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран ажиллажаа

Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран ажиллаж 2018 онд 12 өрхийг малжуулахаар өрхөө сонгож, эхний ээлжийн сургалтаа зохион байгууллаа. Цаашид олон зүйл дээр хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье.