Сар бүрийн 11-ны хүүхдээ өдрөөр ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ сэдвээр 1-5, 6-9, 10-12 ангийн хүүхдүүдийн дунд гар зураг, ханын сонин, мэтгэлцээн тэмцээнийг хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүд, багш нартай хамтран зохион байгууллаа.

Сар бүрийн 11-ны хүүхдээ өдрөөр ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ сэдвээр 1-5, 6-9, 10-12 ангийн хүүхдүүдийн дунд гар зураг, ханын сонин, мэтгэлцээн тэмцээнийг хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүд, багш нартай хамтран зохион байгууллаа. (Хүүхдүүдийнхээ мэтгэлцээнийг үзэв) Мэтгэлцээний цэц клубын хүүхдүүд үнэхээр чадварлаг байж, бие биеэсээ суралцаж, нэгнийгээ хүндэтгэж, богинохон цаг хугацаанд сэтгэж, уран логик үндэстэй шийдвэр гаргаж мэтгэлцлээ. Бэлтгэлийг нь хийлгэж суралцагчдаа хөгжүүлж яваа Д.Анхбаяр багшид ажлын амжилт хүсье. Шавь нараас нь удахгүй аймаг, улсын аварга мэтгэлцэгч төрөх болтугай.