2018.04.09-нөөс эхлэн 7 сар хүртэл хугацаанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг танилцууллаа

2018.04.09-нөөс эхлэн бүх төрийн байгууллагынхаа албан хаачидтай уулзаж 7 сар хүртэл хугацаанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулж тэдний санал бодлыг сонсож, тулгамдсан зарим асуудлыг яаралтай шийдвэрлэхийн тулд тодорхой шийдвэрүүдийг гарган ажиллалаа.