2019 оны ОНХС-гаар хийгдэх ажлын саналаа авлаа

Арбулаг сумын хэмжээнд бүх багууд хурлаа амжилттай зохион байгуулж, тамгын газрын мэргэжилтэнүүд иргэдэд мэдээлэл хийж сонирхсон асуултанд хариулт өгч  ажиллалаа. Мөн дараах асуудлуудыг хурлаараа хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд:

-       2019 оны ОНХС-аар хийгдэх ажлын санал

-       Бэлчээрийн хуваарь, өнжөөж сэлгээх газар, отрын бус нутаг, хугацаа

-       Хэрэглээний мод Шинээр барих, сэлгээх айл

-       Бусад