Сумын засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал №2

- Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явц анхаарах асуудал
- Нэрлэсэн жилийн ажлын төлөвлөгөө
- Эрх зүйн хөтөч багийн ажлын явцын талаарх тайлан мэдээг сонсож чиглэл өгч ажиллалаа
Цаашид бүх байгууллагын дарга, эрхлэгч, албад тасгийн мэдээллийг улирал улирлаар нийт иргэдийн дунд хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.