MNS ISO 9001-2016 стандарт сургалт

2017.11.03ны өдөр хөвсгөл аймгийн стандартчилал хэмжил зүйн газрын дарга н.Батсайхан, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн н.Дэжидмаа нар ирж MNS ISO 9001-2016 стандартын  талаар сургалт хийв. ЗДТг-ын   нийт 23 төрийн албан хаагч хамрагдаж 4 төсөв байгууллагын дарга нар хамрагдав.