"Хариуцлага-Үр дүн" сэдэвт 2-р зөвөлгөөн

2018 оны 05 сарын 04-ны өдөр  төрийн албан хаагчдын "Хариуцлага-Үр дүн" сэдэвт 2-р  зөвөлгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.