ЗАСАГ ДАРГА

1990 онд Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын 3-р багт төрсөн.