арбулаг сумын дурсгалт газар

Мөнх хааны ордны туурь: Дэлгэр хаан уулын өвөр Дэлгэрмөрний зүүн хойддэнж дээр 13-р зуун үеийн орд юм. Үүнийг 1953 онд судлаач О.Намнадорж анх илрүүлэн судлажээ. 1-2 км урт, 1.8 км өргөн талбайтай ,,дөрвөлжин хэлбэртэй, тал бүртээ тав таван баганатай 17 метр урт өргөн 1.8 метр өндөр дөгтөршуулсан шороон суурн дээр барьсан байв.