Мэдээний архив

  • Нутгийн бахархал

    Дэлгэрмөрөн цех нь 2011 оны 6-р сард 3 ажилчинтэй үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Далай ээж худалдааны бөөний зах, Мишээл супермаркет, Хийтийн гол зэрэг хүнсний дэлгүүрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлү...

  • мэдээ тайлан

    тус сум  улиран одож буй 2014 онд 1358 өргөдөл гомдолыг хүлээн авч 1349-ийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаа. Өргөдөл гомдолыг ангилан үзвэл нийгмийн даатгалтай холбоотой -135 НХҮ...

Facebook messenger